1/2012
Print this page

images/issue2/afrikan aika p.jpg

Kirja: Afrikan aika on nyt

Annika Teppo (toim.), Afrikan aika, näkökulmia Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan, Gaudeamus, ISBN 978-952-495-199-9

Annika Tepon toimittama kokoelmateos Afrikan aika esittelee monipuolisesti Saharan eteläpuolisen Afrikan tutkimusta suomalaisten tutkijoiden kirjoittamana. Afrikan aika on tarpeellinen teos, sillä Afrikan tutkimusta tehdään nykyisin yhä harvemmin suomeksi ja keskusteluihin osallistutaan monesti vain kansainvälisillä areenoilla, joista itse afrikkalaiset monesti puuttuvat.

Afrikan aika sisältää neljä eri kokonaisuutta. Ensimmäisessä käsitellään Afrikka ja me –teemaa, toisessa valtioiden, demokratioiden ja kansalaisuuden problematiikkaa, kolmas osio keskittyy perinteisen ja modernin liukumiin ja viimeinen osio elämään maalla ja kaupungissa. Yhteensä kirjassa on 14 eri tutkijan kirjoittamat luvut ja kokonaisuus on kaikessa moninaisuudessaan toimiva, vaikka kappaleet eivät sellaisenaan etene sujuvasti edellisestä seuraavaan. Kirjassa on keskitytty käsittelemään valikoituja teemoja syvällisesti ja kattavasti, eikä huomiota ole laitettu turhaan teennäisen yhtenäisyyden luomiseen. Tämä on ollut hyvä päätös, vaikkakin tästä johtuen muutamissa luvuissa on taustoituksissa paikoittaista toistoa.

Kirjalla on yhteinen sanoma, vaikka siinä esitellään Saharan eteläpuolisen Afrikan tutkimusta ja ongelmia monesta eri näkökulmasta. Afrikan tutkimusta tarvitaan monesta eri näkökulmasta ja erityisen merkityksellistä olisi saada itse afrikkalaiset mukaan heitä koskevaan tieteelliseen keskusteluun. Kirjan loppusanoissa otetaankin oikeutetusti suoraan kantaa vallitseviin tieteen valtahierarkioihin ja Afrikkaa koskevan tutkimuksen euroamerikkalaisuuteen.

Afrikkaa koskevien ennakkoluulojen rikkominen on tarpeen monella eri tasolla, sekä tutkimuksessa että yhteiskunnassa yleisesti. Afrikan aika –kirja kantaa oman kortensa kekoon mm. siten, että kirjassa tuodaan esille sekä afrikkalaisten mutta myös afrikkalaisten tutkijoiden omaa ääntä. Vaikka kirjassa käsitellyt aiheet ovat vakavia, luo teos positiivista mielikuvaa siitä, että suunta on kenties edes osittain oikea.

Afrikan aika on teoksena hyvin laadukas ja se soveltuu hyvin oppikirjakäyttöön ja asiantuntijoille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei se sopisi myös Saharan eteläpuolisen Afrikan problematiikkaa tuntemattomille. Kirja on kirjoitettu selkeästi ja ongelmien taustoitukset tehdään riittävän kattavasti teoreettisimmassakin osioissa, jotta alueen tutkimusta vähemmän tuntevat pysyvät mukana. Lisäksi monet luvut sisältävät erinomaiset historiaosiot. Teos kannattaakin ehdottomasti lukea kokonaisuudessa, vaikka olisikin alun perin kiinnostunut tietystä teemasta tai yksittäisestä kappaleesta.

Minna Mayer