JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2011
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian ja Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien och Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia and Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Minna Mayer
2/2011

Rauhanrakentamista lain keinoin

Peacebuilding and Rule of Law in Africa: Just Peace? C.L. Sriram, O. Martin-Ortega & J. Herman (toim.), Routledge, USA & Canada, 2011.

Peacebuilding and Rule of Law –teos käsittelee rauhanrakentamisen ja lainsäädännön monimutkaista suhdetta Afrikan mantereella. Kirja on kokoomateos, jonka kirjoittajina on politiikan, lain, konfliktintutkimuksen ja antropologian alan asiantuntijoita. Kirja tarjoaa tiiviin ja kokoavan katsauksen lainsäädännön kehittämisen haasteisiin Afrikan valtioissa, jotka ovat vasta toipumassa merkittävistä yhteiskuntaa ravistelleista konflikteista.

Kirjan ensimmäinen osa keskittyy lainsäädännön yleiseen merkitykseen rauhan rakentamisessa ja sen ylläpitämisessä. Ensimmäisessä osassa käsitellään myös kansainvälisen yhteisön sekä avunantajamaiden roolia lainsäädännön kehityksen tukemisessa ja rauhan säilyttämisessä. Lisäksi esitellään perinteisiä lainsäädännön ylläpitämisen tapoja sekä yksittäisten maiden lainsäädännön historiaa sekä uskonnon ja politiikan merkitystä.

Kirjan toisessa osassa esitellään yksityiskohtaisemmin viiden eri valtion tapausesimerkkejä. Lainsäädännön nykytilannetta avataan Kongon demokraattisen tasavallan, Sierra Leonen, Liberian, Sudanin Darfurin alueen sekä Ruandan osalta. Jokainen esimerkki kuvaa hieman eri tavoin puuttuvan tai puutteellisen lainsäädännön syitä sekä merkityksiä yhteiskunnallisen kehityksen näkökulmasta. Kirjan tekijät onnistuvat käsittelemään hyvinkin karkeita ja merkittäviä epäkohtia asianmukaisella objektiivisella otteella.

Yleisesti kirja edustaa tyyliltään perinteistä kehitysmaatutkimuskirjallisuutta, näkökulmat ovat monipuolisia ja teksti on ymmärrettävää eri alojen lukijakunnille. Kirjan ote säilyy objektiivisena ja neutraalina kaikissa kappaleissa, teksti on tiivistä, asiasisällöltään runsasta ja ilmaisu selkeää. Kirja on sopivan napakka, vaikkakin maaesimerkit olisivat voineet olla myös laajempia. Toisaalta se toimii sellaisenaan erinomaisena keskustelun avaajana ja johdattelee aiheesta kiinnostuneen helposti oikealle tielle etsimään lisää informaatioita.

Kirja avaa pätevällä tavalla lainsäädännön yleistä sekä yksityiskohtaisempaa merkitystä tilanteessa, jossa lainsäädännön kehittämisen esteenä on laajalle levinnyt korruptio sekä yhteiskunnallisten asioiden voimakas politisoituminen. Haasteet ovat suuria ja kapasiteetti lähes poikkeuksetta vähäinen. Teoksen paras puoli on konkreettinen ote suurien ongelmien ratkaisemiseksi. Ratkaisuehdotuksia esitellään erityisesti teoksen viimeisessä kappaleessa.

Kirjan loppua oli erityisen miellyttävää lukea maaesimerkkien jälkeen, sillä ne olivat asiasisällöltään raskaita. Kirjoittajat onnistuvat sekä aiheen merkityksen korostamisessa että ratkaisujen ja kehityslinjojen vetämisessä. Lukijana jäin kaipaamaan ainoastaan yleisempää katsausta globaaliin lainsäädännön tilaan, sillä kirja onnistui herättämään mielenkiintoni muiden kehittyvien alueiden vastaaviin haasteisiin.

Kirjaa voi suositella erityisesti aihepiirin parissa työskenteleville, heille konkreettisista ongelmanratkaisuehdotuksista voi olla jopa käytännön apua. Kirja tarjoaa hyvän lukukokemuksen myös alaa tuntemattomalle lukijalle ja opiskelijalle, vaikkakin uusi lakisanasto saattaa hidastaa lukuprosessia.

Minna Mayer

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT