JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2016
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Hiphopduo AK sai nuoret liikkeelle

Tilaisuus tutustua somalialaiseen kulttuuriin ja ruokaan veti somalialaiseen iltaan runsaasti vieraita. Nuorten järjestämän illan ehdoton kohokohta oli helsinkiläinen hiphopduo AK. Etenkin tyttöihin ja nuoriin naisiin vetoavan AK:n juuret ovat Afrikan sarvessa, Somaliassa ja Etiopiassa.

Elisa Vepsäläinen

 
Artikkeli
Somali weddings in the diaspora

Jaana Janssen

Matkakertomus
Lettejä ja kivääreitä erämaassa

Alviina Alametsä

 
Artikkeli
Between a rock and a hard place

Nasra Jama Abdullahi Bulhan & Nimo-Ilhan Ali

Kulttuuri
Nordic Somali Week Festival 2016

Nina C. Öhman

 
ROOT

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille

Afrikan Sarvessa julkaistaan:

 1. Asiantuntija-artikkeleita, joiden pituus on maksimissaan 20 000 merkkiä.
  • tekstin sisälle ei laiteta viitteitä. Myöskään alaviitteitä ei käytetä, kirjallisuusluettelo artikkelin loppuun.
  • nettilinkit kirjoitetaan tekstiin
  • kirjallisuusluettelossa teokset merkitään seuraavasti:
  • Adam, Hussein M. (2010). Political Islam in Somali history, Teoksessa Markus Hoehne &Virginia Luling (toim.): Milk and Peace, Drought and War: Somali Culture, Society and Politics. London: Hurst, 119−135.

   Greene, Shane (1998). The Shaman’s Needle: Development, Shamanic Agency, and Intermedicality in Aguaruna Lands, Peru. American Ethnologist 25(4): 634−658.

   Wolputte, Steven Van & René Devisch & Jaak Le Roy & Dimonfu Lapika (2002). Medical Pluralism and Lay Therapy Management in Kinshasa. Uppsala: Uppsala University.

 2. Kolumneja, joiden pituus on noin 3000 – 4000 merkkiä.
 3. Uutisia, joiden pituus on korkeintaan 1000 merkkiä.
 4. Matkaraportteja ja reportaaseja, joiden pituus on noin 3000 – 7000 merkkiä.
  • kuvat toivottavia
 5. Projektiesittelyjä, joiden pituus on noin 3000 – 8000 merkkiä.
  • kuvat, audio- ja videoleikkeet tervetulleita
 6. Arviointeja, joiden pituus on noin 2000 – 4000 merkkiä.

Otsikko

Otsikon pitää ilmaista yksinkertaisesti artikkelin ydin tai ainakin jotain, joka houkuttelee lukemaan.

Verbit ja konkreettiset sanat ovat parhaita.

Otsikon pitää olla hyvin lyhyt. Merkkejä saa olla enintään 50 välilyönteineen.

Ingressi

Yli 2500 merkin jutussa pitää olla ingressi. Ingressissä kerrotaan konkreettisin sanoin 2-3 lauseella kirjoituksen tärkein viesti. Ingressin pitää olla houkutteleva. Merkkejä välilyönteineen saa olla enintään 200.

Väliotsikot ja kappaleet

Artikkelissa pitää olla paljon väliotsikoita, esimerkiksi joka 3. kappaleen jälkeen.

Kappaleiden pitää olla lyhyitä, hyvässä kappaleessa on Wordin näytöllä 3 – 4 riviä ja 1 – 3 virkettä.

Kirjoitustyyli

Käytä hyvää yleiskieltä. Afrikan Sarvi on suunnattu niin sanotulle suurelle yleisölle eli kaikille aiheista kiinnostuneille.

Parhaat virkkeet koostuvat pää- ja sivulauseista. Vältä mutkikkaita rakenteita ja lauseenvastikkeita.

Puhekielestä on apua lauseiden ymmärrettävään muotoiluun. Mieti, miten sanoisit jonkin kirjoitukseen liittyvän ajatuksen ihmiselle, joka ei lainkaan tunne aihetta.

Lyhennesanat aina pienellä (aids, hiv), paitsi nimilyhenteet, joissa alkukirjain kirjoitetaan isolla (esim. Itse-hanke).

Lyhenteet, joita ei voi lausua sanana, isolla, jos ne ovat erisnimiä (EU, YK, ETK). Yleisnimistä tehdyt lyhenteet pienin kirjaimin (atk, wc).

Muotoilu

Älä muotoile tekstiä. Yksittäisten sanojen kursivointi on kuitenkin mahdollista tarvittaessa.

Valokuvat, kuviot ja taulukot

Valokuvat, kuviot ja taulukot lähetetään erillisinä tiedostoina sähköpostitse. Tekstiin on selvästi merkittävä, mihin kohtaan kuva on tarkoitettu. Valokuvat toimitetaan jpg-muodossa. Liitä mukaan tiedot kuvaajasta ja kuvan esittämästä tilanteesta ja henkilöistä.

Kirjoittajatiedot

Artikkelin loppuun lyhyesti päätiedot kirjoittajasta (nimi, arvo, ammatti, organisaation nimi ja mielellään sähköpostiosoite).

Miten teksti perille?

Sähköpostitse rtf-muodossa osoitteeseen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toimitus editoi

Kaikki kirjoitukset editoidaan toimituksessa. Tällä pyritään varmistamaan se, että teksti on lukijan kannalta mahdollisimman helppolukuinen ja kiinnostava. Editoinnin jälkeen kirjoittaja saa tekstinsä tarkistettavaksi ennen kuin se julkaistaan.

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT