JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2016
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Adam Adam
2/2016

 Adam Adam

Islamofobia Suomessa

Suomessa on viime aikoina yleistynyt ihmisten syrjiminen etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella. Ilmiö on huolestuttava, sillä syrjinnän yleistyminen aiheuttaa eriarvoistumista ja vahingoittaa kohteeksi joutuneiden lisäksi koko yhteiskuntaa.

Valitettavasti islamofobia eli islamin uskontoon ja muslimeihin kohdistunut viha, vieroksunta ja pelko ovat tämän päivän muslimiväestön arkista todellisuutta Suomessa. Sen huomaa islamofobisten selkkausten määrän lisääntymisestä. Yhä useammin Suomessa asuvat muslimit joutuvat sanallisen tai fyysisen islamofobisen hyökkäyksen kohteeksi.

Islamofobinen retoriikka on raivannut tilaa julkisessa keskustelussa ja on niin normalisoitunutta, ettei sitä tunnista helposti. Suomessa islamofobista retoriikkaa levittävät valtamedioiden lisäksi feikkiuutissivustot, joita jopa päättäjät, esimerkiksi kansanedustajat, käyttävät lähteenä. Muun muassa europarlamentaarikko Jussi Halla-Aho siteeraa jatkuvasti valheellisia uutissivustoja.

Feikkisivustojen juttuja levitetään aktiivisesti rasistien ja äärioikeistolaisten ylläpitämissä facebook-ryhmissä. Ryhmissä myös kannustetaan väkivaltaan muslimeita ja maahanmuuttajataustaisia kohtaan. Lisäksi somessa leviää uusnatsien propagandavideoita, joissa värvätään ihmisiä liittymään väkivaltaisiin ryhmiin. Kyseiset ryhmät saavat poliisin luvalla rauhassa kokoontua, marssia, mellastaa ja pelotella ihmisiä julkisilla paikoilla sananvapauteen vedoten.

Koska muslimeihin kohdistunut viha ja vieroksunta ovat osa muslimiväestön arkista todellisuutta, Nuoret Muslimit (NUMU) ry päätti ryhtyä selvittämään ilmiön laajuutta. Islamofobian yleistymisestä huolimatta Suomessa ei ole tilastoitu tai selvitetty lainkaan ilmiön yleisyyttä.

NUMUn toteuttaman selvityksen tarkoituksena oli kuvata tarkemmin islamofobian ilmenemistä Suomessa ja tuottaa aineistoa hahmottamaan olemassaolevaa ilmiötä, josta ei ole selkeätä kokonaiskuvaa. Aineisto kerättiin kyselylomakkeen avulla. Kyselylomake lähetettiin NUMUn jäsenille, yhteistyökumppaneille sekä kaupungin ja valtion virkamiehille. Kyselyyn vastasi 163 henkilöä. Vastaajista 58 prosenttia oli muslimeita ja 42 prosenttia ei-muslimeita, naisia oli 75 prosenttia ja miehiä 25 prosenttia. Kaikki kyselyyn vastanneet olivat pääkaupunkiseudulta.

Vastauksissa korostui, että muslimit joutuvat yhä useammin islamofobisten sanallisten ja fyysisten hyökkäysten kohteeksi. Hyökkäykset kohdistuvat etenkin naisiin. Selvityksen mukaan pelko ja turvattomuuden tunne ovat muslimiväestössä läsnä.

Muslimiväestö ei tunne oloansa turvalliseksi Suomessa. NUMUn selvityksessä esiin noussut näkökulma kuitenkin puuttuu kokonaan peloista ja turvallisuudesta käytävässä keskustelussa. Nuoret muslimit ry julkaisee selvityksen tulokset lähiaikoina.

Adam Adam

Kirjoittaja on TtM ja Nuoret muslimit Tampere ry:n puheenjohtaja

adam.adam(at)numu.fi

 

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT