JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2016
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Minna Mayer
2/2016

Tutkijakokemuksia ymmärryksen ja suvaitsevaisuuden rajoilta

Tutkija peilin edessä, refleksiivisyys ja etnografinen tieto. Toim. Jeremy Gould & Katja Uusihakala. Gaudeamus, Helsinki, 2016. 254 s.

Tutkija peilin edessä -teos vie matkalle eri puolille maailmaa seitsemän yhteiskuntatieteellisen tutkijan mukana. Teos on luotaus ihmistieteiden metodologisiin peruskysymyksiin suomalaisten tutkijoiden tapaustutkimusten ja henkilökohtaisten kenttäkokemusten kautta. Kirja tarjoaa mukaansatempaavan ja erittäin kiinnostavan katsauksen sekä tärkeisiin tutkimusteemoihin että tutkimuksen tekemiseen.

Tutkimuksen tekemiseen liittyy usein paljon tapahtumia ja kohtaamisia, jotka eivät syystä tai toisesta päädy julkaisuihin. Tutkijan rooliin ja työhön liittyviä käytännöllisiä asioita voi olla hankalaa hahmottaa ulkopuolisena, vain lukemalla tutkimuksen tuloksista.

On tärkeää jakaa tietoa myös siitä, millaisiin tilanteisiin ja haasteisiin tutkija voi osana tutkimustaan päätyä. Kertyneillä kokemuksilla on usein paljon merkitystä myös lopullisten tutkimustulosten kannalta ja ne usein heijastavat mielenkiintoisella tavalla tutkimuksen ongelmakenttää erilaisista näkökulmista.

Teoksessa käsiteltävät tutkimusteemat ovat moninaisia ja äärimmäisen kiinnostavia. Kirjan alussa käsitellään refleksiivisyyttä hyvin syvällisellä tasolla. Tämä osio tarjoaa erinomaiset taustatiedot ja syventää lukukokemusta.

Kirjan kappaleet käsittelevät etnografin positioita Bolivian poliittisen murroksen kontekstissa, kenttätyökokemuksia Egyptin aktivistinuorten parista, kohtaamisia valkoisten zimbabwelaisten siirtolaisyhteisössä, hiljaisuuden ja hämmennyksen etnografiaa pohjois-Ugandassa, seksuaalisuutta, väkivaltaa ja perhesuhteita Kuubassa sekä kokemuksia entisten vapaustaistelijoiden parista Namibiassa. Maantieteellisesti lähempiä kokemuksia tuodaan esille tutkimuksessa, joka käsittelee venäläisyyden merkityksiä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Kirjassa käsiteltävät teemat ovat erilaisia, mutta kokemuksista, tunteista ja turhautumisista on löydettävissä paljon samankaltaisuuksia. Se auttaa lukijaa pohtimaan mahdollista omaa tutkimustaan ja asemaansa tutkittavien keskuudessa ja molempien vaikutusta tutkimustuloksiin.

Tutkija peilin edessä on nopealukuinen ja hyvin kirjoitettu, mutta parasta siinä on se, että se tarjoaa lukijalle monenlaista tietoa. Siinä avataan epätyypillisen rehellisesti tutkimuksen tekemiseen liittyviä vaikeuksia ja niistä kumpuavia tunteita. Kirjassa myös tuodaan kiitettävän selkeästi esille se, miten kyseiset tutkijat ratkaisivat haasteet omalla kohdallaan, sekä reflektoidaan myös sitä, miten nämä seikat vaikuttivat oman tutkimuksen tuloksiin.

Kirja tarjoaa erittäin tärkeää tietoa tutkimusuraa pohtiville, mutta myös yleisesti kaikille jotka haluavat tietää millaista yhteiskunnallisen tutkimuksen tekeminen käytännössä voi pahimmillaan ja parhaimmillaan olla. Kirja on sellaisenaan erittäin suositeltavaa luettavaa etnografiasta, yhteiskunnallisesta tutkimuksesta sekä kehitysmaista kiinnostuneille lukijoille.

Minna Mayer

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT