JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2015
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Maippi Tapanainen
2/2015

Sota ja korruptio syövät Etelä-Sudanin rikkaudet

Etelä-Sudanin sisällissodan päättymistä ja rauhansopimuksen voimaantuloa haittaa laajana rehottava korruptio. Loppua korruptiolle ei näy ja ulkomainen apukin voi hyvästä tarkoitusperästään huolimatta edistää sisällissodan jatkumista.

Konfliktit ovat ruhjoneet maailman tuoreinta valtiota, Etelä-Sudania, käytännöllisesti katsoen sen perustamisesta lähtien vuonna 2011. Avoimeksi sisällissodaksi vuonna 2013 puhjennut konflikti on ruokkinut korruptiota, joka osaltaan haittaa maan kehitystä ja saa sen pitämään kärkipaikkaa hauraiden valtioiden listalla, kertoo uutistoimisto IRIN.

Valuuttakeinottelusta on tullut maan tapa, pimeistä markkinoista hyödyn korjaavat jo ennen levottomuuksia valuuttakauppaa tehneet hallituksen virkamiehet ja poliittinen eliitti. Sodan sytyttyä samat korruptoituneet viranomaiset ovat korkea-arvoisia upseereita Etelä-Sudanin armeijassa.

Sotilaita riittää, sillä Etelä-Sudanin työikäisistä 80 prosenttia on työttömiä tai alityöllistettyjä.

Loyola-Marymountin yliopiston Afrikan opintojen professori Jok Madu Jok sanoo, että Etelä-Sudanin saama apu on osaltaan mahdollistamassa konfliktia, joka huolimatta elokuussa solmitusta rauhansopimuksesta ei näytä päättymisen merkkiä.

”Ulkomaisella avulla maksetaan siitä, mistä johtajien pitäisi huolehtia. Se antaa johtajille mahdollisuuden ryöstää paikallisen, öljystä ja muista resursseista saatavat rahat”, hän toteaa. ”Avustusvaroja käytetään osoittamaan, että jotain tapahtuu.”

Korruptionvastaisen Global Witness -järjestön mukaan paras tapa lopettaa korruptio Etelä-Sudanissa olisi saattaa rauhansopimus voimaan. Global Witness muistuttaa, että sopimus on 30 kuukauden mittainen uudistusohjelma, jolla tavoitellaan läpinäkyvää ja uskottavaa Etelä-Sudanin valtiota vuoteen 2018 mennessä.

Maippi Tapanainen

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT