JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT
2/2015
PÄÄTOIMITTAJA
CHEFREDAKTÖR
EDITOR
Marja Tiilikainen
TOIMITUSSIHTEERI
REDAKTIONSSEKRETERARE
SUB-EDITOR
Maippi Tapanainen
TOIMITUSKUNTA
REDAKTION
EDITORIAL BOARD
Hassan Abdi Ali
Mohamed Ahmed Elfadl
Peik Johansson
Liisa Laakso
Minna Mayer
Abdirizak Hassan Mohamed
Matti Ripatti
Teppo Tiilikainen

ISSN-L 1799-6163
ISSN 1799-6163

AFRIKAN SARVI
on Somalian, Djiboutin, Eritrean, Etiopian, Sudanin ja Etelä-Sudanin kehityskysymyksiin keskittyvä verkkolehti. Lehteä julkaisee Suomen Somalia-verkosto ry. Afrikan Sarvessa julkaistaan sekä tutkimukseen että käytännön työhön perustuvia artikkeleita ja puheenvuoroja. Afrikan Sarvi on kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa.
AFRIKAS HORN
är en nättidskrift som fokuserar på utvecklingsfrågor i Somalia, Djibouti, Eritrea, Etiopien, Sudan och Södra Sudan. Tidningen utges av Suomen Somalia-verkosto (Finlands Somalia-nätverk). Artiklarna och det övriga innehållet i Afrikas Horn baserar sig på både forskning och praktiskt arbete. Afrikas Horn är trespråkig (finska, svenska, engelska) och utkommer två gånger per år.
HORN OF AFRICA JOURNAL
is an electronic journal which focuses on developmental questions in Somalia, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Sudan and South Sudan. It is published by the Finnish Somalia Network. The articles and other materials are based both on research and practical work. Horn of Africa Journal is trilingual (Finnish, Swedish, English) and it is issued twice a year.

Ohjeita Afrikan Sarven kirjoittajille
Anvisningar för bidragsgivare
Instructions for contributors

TUSMADA WARGEYSKA OO SOOMAALI AH

تعريف عن الصحيفة باللغة العربية

PRÉSENTATION EN FRANÇAIS

Kari Silfverberg
2/2015

Ympäristötutkimusta ja ympäristönsuojelua yhteistyönä

Yhteistyöorganisaationa HoA-REC&N – Horn of Africa Regional Environment Centre & Network

HoA-REC&N on vuonna 2006 perustettu Afrikan sarven alueella vaikuttava ympäristötutkimukseen ja ympäristönsuojeluun keskittynyt yhteistyöorganisaatio, jonka päämaja on Addis Abeban yliopistolla Etiopiassa. Organisaation yhteistyökumppaneita ovat noin 40 yliopistoa ja tutkimuslaitosta sekä ympäristöjärjestöjä seitsemässä Afrikan sarven maassa – Etiopiassa, Eritreassa, Djiboutissa, Somaliassa, Keniassa, Sudanissa ja Etelä-Sudanissa.

HoA-REC-keskus kokoaa ja välittää alueellista ympäristötietoa. 

HoA-REC-keskuksen ja verkoston tarkoituksena on toimia alueellisena ympäristötiedon kokoajana ja välittäjänä sekä ympäristönsuojeluhankkeiden käynnistäjänä ja koordinoijana ja hankkeiden rahoituksen hankkijana. Sen kehittämistyö kohdistuu esimerkiksi maankäytön suunnitteluun, vesivarojen hallintaan ja hoitoon, ekosysteemien hallintaan, uudelleenmetsitykseen ja eroosiontorjuntaan, energiahuoltoon sekä kestävää kehitystä tukeviin innovaatioihin. Yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetaan nykyisin kolmenlaisia tutkimus- ja kehittämisohjelmia.

Climate Resilience Partnership Programme painottuu ilmastonmuutokseen torjuntaan, varautumiseen ja sopeutumiseen sekä uusiutuvan energian kehityshankkeisiin ja innovaatioihin. Social Ecological Resilience Partnership Programme painottuu luonnonsuojeluun, ekosysteemien hallintaan ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen ja vahvistamiseen. Environmental Governance and Education Partnership Programme painottuu ympäristöjohtamiseen, ympäristökasvatukseen ja kestävän kehityksen näkökulmien vahvistamiseen koulutusjärjestelmissä.

Toimitilat esimerkki ekorakentamisesta

HoA-REC:in uudet toimitilat sijaitsevat Addis Abeban Gullellen alueella Entoto-harjun rinteille perustetun luonnonsuojelualueen ja laajan kasvitieteellisen puutarhan yhteydessä. Rakennukset ovat kiinnostavia luonnonkiveä, massiivisavirakennetta, puuta ja ruokorakennetta sekä kasvillisuutta hyödyntäviä ekorakentamisen esimerkkejä.

HoA-Recin toimitilat on rakennettu ekologisista materiaaleista. 

Kasvitieteellisessä puutarhassa pyritään mahdollisuuksien mukaan esittelemään monia Etiopian ja Afrikan sarven alueen luontotyyppejä. HoA-REC:in tiloissa järjestetään säännöllisesti asiantuntijatapaamisia ja työpajoja, joihin osallistuu ympäristöhallinnon ja yritysten asiantuntijoita, tutkijoita ja kansalaisjärjestöjen toimijoita kaikista yhteistyöverkoston maista. Tänä vuonna on agendalla ollut erityisesti vaikuttaminen kansainväliseen ilmastopolitiikkaan ja valmistautuminen tulevaan Pariisin ilmastokokoukseen.

HoA-REC:in tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoitukseen ovat tähän mennessä osallistuneet muun muassa Hollanti, EU, Maailmanpankki, YK:n kehitysohjelma UNDP ja Melinda ja Bill Gatesin säätiö. Lisätietoa HoA-REC:in toiminnasta ja kehityshankkeista löytyy verkkosivuilta

 Teksti ja kuvat: Kari Silfverberg

 
JULKAISIJA • UTGIVARE • PUBLISHER
Suomen Somalia-verkosto ry
Finnish Somalia Network
www.somaliaverkosto.fi
YHTEYSTIEDOT • KONTAKT • CONTACT